OLD PICTURES OF MOMBASA AND ZANZIBAR


                                             MOMBASA OLD PORT

 

                                             

 

                                                                 MTWAPA

 

 

                                               Baluchi mosque makadara mombasa

                                       MAKADARA

Makadara.jpg (31504 bytes)

                                      KIBOKONI

Kibokoni.jpg (26546 bytes)

                        MACKINON MARKET

Market.jpg (40647 bytes)

                               DIGO ROAD

Salimr.jpg (28335 bytes)

 

Where.jpg (38655 bytes)

                   Mombasa  main street

 

 

                      Sultan's palace zanzibar

 

 

                

                                  Market Road Zanzibar

 

          

                  Salim Road 1912  (Digo Road)

 

 

                                            Mizigani Road Zanzibar

 

                           OLD PORT MOMBASA