HOME

PROVERBS

CUISINE

TARAAB

MASHAIRI

DUA

RIDDLES

PICTURES

TARAAB LYRICS

SUPERSTITIONS

VISA NA MIKASA

MUSIC

ARTICLES

QASWEEDA

 

      BUSTANI YA MASHAIRI


SHAIRI YA KWANZA YAITWA TITI LA MAMA
Titi la mama litamu,hata likiwa la mbwa,
Kiswahili naazimu,sifayo iliyofumbwa,
Kwa wasiokufahamu,niimbe ilivyo kubwa,
Toka kama mlizamu, funika palipozibwa,
Titile mama litamu ,Jingine halishi hamu.Lugha yangu ya utoto,hata sasa nimekua,
Tangu ulimi mzito,sasa kusema najua,
Ni sawa na manukato,moyoni mwangu na pua,
Pori bahari na mto,napita nikitumia,
Titile mama litamu,jingine halishi hamu.

TRANSLATION OF THE FIRST POEM

One's mother's breast is the sweetest
Canine it may be,
And thou,Swahili,my mother- tonque,
art still the dearest to me.
My song springs forth from a welling
heart, I offer thee my plea
That who have not known thee,
may join in hormage to thee.
One's mother's breast is the sweetest,
no other so satisfies.The speech of my childhood ,now I am 
fully grown
I realize thy beauty and have made it
 all on my own
And though refreshest my spirit like the 
scent of the roses blown
Through desert and o'er ocean may I
thy praises known.
One's mother's breast is the sweetest,
no other so satisfies.

By Shaban Rorbert from Jahadhmi's anthology of Swahili poetry
 

SHAIRI YA TATU YAITWA UWATAPO HAKI YAKO
       
        Namba nawe mlimwengu, pulikiza matamko
        Nikweleze neno langu, uzinduwe bongo lako
        Nayo nda M'ngu si yangu, na ayani haya yako
        Uwatapo haki yako, utaingiya motoni
  
                2
        Simama uitete, usivikhofu vituko
        Aliyo nayo mwendee, akupe kilicho chako
        Akipinga mlemee, mwandame kulla endako
        Uwatapo haki yako, utaingiya motoni

               3
        Amkani mulolala,na wenye sikio koko
        Isiwe mato kulola,natutizame twendako
        Tuwate na kuduwala,usingizi si mashiko
        Uwatapo haki yako,utaingiya motoni

               4
        Teteya kwa kula hali, usiche misukosuko
        Siche wingi wala mali,sabilisha roho yako
        Unyonge usikubali, ukaonewa kwa chako 
        Uwatapo haki yako, utaingiya motoni

               5
        Siche kifaru na ndovu, wangazidi nguvu zako
        Wapempe kwa uwekevu, unusuru haki yako
        Siandame wapumbavu,kilicho chako ni chako
        Uwatapo haki yako, utaingiya motoni

               6
        Cha mtu hakifitiki,kikafungiwa kiliko
        Huzuka kikawa hiki,kazana utwae chako
        Uwatapo yako haki,fahamu ni dhara kwako
        Leo na kwa Mola wako,utaingiya motoni

              7
        Fumbuwa unyang'arize, uone duniya yako
        Bure sijiangamize,kuangalia wendako
        Utatupa upoteze,wende ambapo si pako
        Uwatapo haki yako,utaingiya motoni

              8
        Kadhalika nako pia,huko ambako sikwako
        Huwezi kujitetea,wala huwi na mashiko
        Basi iwaze duniya,kwani ya kale hayako
        Uwatapo haki yako ,utaingiya motoni

              9
        Kadi tamati shairi,sitii la ongezeko
        Mwanati iwa tayari, utete haki yako
        Unyonge usiukiri,Jifunge ufe kwa chako
        Uwatapo haki yako, utaingiya motoni   
 

by Ahmad Nassir from Malenga wa Mvita

SHAIRI YA N'NE YAITWA "OWA"
 
                                  
           Owa s'andame hadaa, moyo ukahadaiwa
           Owa anaye kufaa, mke mwenye kusifiwa
           Owa upate kuzaa, kama ulivyozaliwa
           Owa ukijaaliwa, mupendane na mkeo

                         [2]
           Owa aliye na kheri, muandamane kwa dini
           Owa yai la johari, litiye nuru nyumbani
           Owa mdomo mzuri, ukupambie lisani
           Owa ungiye nyumbani, mupendane na mkeo

                        [3]
           Owa moyo wa imani, usozumbua mafuja
           Owa usiowe duni, anayeitwa kioja
           Owa mtenda wa dini, ndiye mke mwenye haja
           Owa utungiwe koja, mupendane na mkeo

                       [4]
           Owa siowe tambara, linukiyalo vibaya
           Owa mwanamke jura, mlekeze njema ndia
           Owa usiowe sura, kutaka kuzangaliya
           Owa mzuri tabiya, mupendane na mkeo

                      [5]
           Owa kijana kitoto, mteshi wa kutekeya
           Owa akwandike jito, mwenye kukuhurumiya
           Owa usiowe zito, jabali likakwemeya
           Owa aliye na haya, mupendane na mkeo

                     [6]
           Owa s'andame uhuni, upate juwa kuzawa
           Owa nami natamani, ela sijajaaliwa
           Owa utiye chandani, pete uloiteuwa
           Owa ujuwe kuowa, mupendane na mkeo

                    [7]
           Owa uvishwe kilemba, na joho na mahazamu
           Owa wapate kupamba, ukale twiba na tamu
           Owa upambiwe chumba, upate tanganya damu
           Owa usijidhulumu, mupendane na mkeo

                    [8]
           Owa kinda la tausi, alo nadhifu mibele
           Owa kiini cheusi, chendacho nyuma na mbele
           Owa siowe tetesi, apaye watu uwele
           Owa aliye lekele, mupendane na mkeo

                   [9]
           Owa ualike watu, wahudhuriye arusi
           Owa nawe uwe mtu, mkeo simnakisi
           Owa muonyane utu, mukae mutaanasi
           Owa mupane mepesi, mupendane na mkeo

                  [10]
           Owa akukubaliye, akuizao siowe
           Owa upendane naye, zamani sizo ujuwe
           Owa akuridhiyae, mujikubali wenyewe
           Owa mukae mutuwe, mupendane na mkeo

                  [11]
           Owa chenye asimini, kikuba cha asiliya
           Owa kilo na rihani, na waridi maridhiya
           Owa kilicho na shani, na manukato kutiya
           Owa ujuwe duniya, mupendane na mkeo

                  [12]
           Owa utukuze cheo, na jina lipate kuwa
           Owa apate mkeo, aambiwe meolewa
           Owa kama waowao, moyo usiliye ngowa
           Owa ujuwe kukuwa, mupendane na mkeo


BY AHMAD NASSIR FROM THE BOOK "MALENGA WA MVITA"


KUMBUKA
Hapana chako na changu, hivi vyote ni shirika

Mimi wako wewe wangu, kipi cha kugawanyika?

Kuungana walimwengu, ni neno lenye mwafaka,

 Linapendeza kwa Mungu, pamoja na malaika

Kukwambia nenda zangu, sithubutu kutamka,

 Na kadhalika mwenzangu, sidhani hilo wataka,

 "Hutaki" lina uchungu, na kwangu ni kadhalika.

 Dunia ina mizungu, nikwambiayo kumbuka.

 Remember It's neither yours nor mine,

all these are to be shared. I'm yours, you mine

, what's there to divide Coming together for mortals,

 that's the thing to do, In God's eyes it is pleasing,

and so with His angels.

To tell you I am going away, that I dare not say,

Neither you my companion, I think not that's what you want,

 To say "no" is bitter to you, and so it is to me

 The world is full of complications, that's what I say to you, remember. By Shaban bin Robert From

"Anthology of Swahili Poetry, Kusanyiko La Mashairi" by Ali A. Jahadhmy, African Writers Series, Heinemann.

   UZURI                     Beauty
Uzuri Wa uso mwema,         beauty of the face is attractive  
Unavuta vitu vyote,            It draws to it all objects
vya macho ya kutazama,        With eyes to perceive,
unapopita po pote,             Whichever it passes by,
Walakini kwa kupima uzuri wa,   but in comparison the beauty of
 tabia bora                   character is best         
              
uzuri kupita kupita huu          the beauty that outshines     
katika hii dunia                In the universe          
nawapa msisahau,             I give you to hold fast,      
Ni nzuri Wa tabia              It's the beauty of character    
Ni johari ya heshima duniani     One's honour is the only true jewel   
kila mara                    in the world.
              
tazama! dunia nzima           Look! the whole world 
Huendeshwa na tabia         is conducted by by character,    
kama tabia Si njema,           If the character is weak,
si ajabu kupotea.             No doubt one will stray,
Kitu kilicho adhama ni tabia     Lucky is the one with character and,
na busara                   wisdom.


Kwa kutengeza tabia,          Speaking of character,
Rai yangu na fikira            My idea and conviction are 
Vyuo katika dunia             That places of learning in this work
Vingekuwa na tijara            Would render a laudable service
kwa kuwa nayo daima sera na   To insist upon discipline in and unfailly
 tabia bora.                   courtesy

MVUVI

        Ndimi mvuvi halisi, Kulla vuvi nalijuwa
        Nivuwaye mikambisi, na papa wenye khatuwa
        Wala sivui vingisi, mishipi haisumbuwa
             Nimekwambiya elewa

                 2
        Sivuwi bahari ndogo, hatia nanga fuoni
        Havisimbika vigogo, vilivyozama majini
        Na wala Sivuwi ngogo, vidagaa na mbinini 
              Siwavui asilani

                 3
                  
        Jabali hulijilisi, jishipi nikalitupa
        Haotea mifulusi, na nguru na mijipapa
        Si kasikazi Si kusi, khabari yangu nakupa 
              Wala sivui kwa pupa

                 4
                  
       Na nivuapo malema, huingia ndani ndani
       Maji yangu ni ya pima, thalatha u thalathini
       Na ndiyo ninayozama, lema halibwaga tini 
              Uliza mimi n'nani?

                 5
                  
       Na nivuapo maziyo, mavuvi ya kizamani
       Kwa hino hali niliyo, huvua kwa kutamani
       Hatafuta kiteweyo, cha wali mwema kombeni
             Haandaa siniani

                 6
       Ela uvuvi wa juya, kuvua siutamani 
       Sababuye 'takwambiya, ufahamiwe mwendani
       Ni kwambakwe huingiya, samaki waso thamani
            Kama wewe mwafulani

                 7
      Ni Kuu yangu bahari,elewa sana elewa      
      Huko hakwendi vihori,wala vyenu vimashuwa    
      Shoti nahodha hodari,kisha ende kwa ngalawa   
            Na milango kuijuwa   
From Malenga wa Mvita by Ahmad Nassir
NYONDA
                    1
           Laaziza, muhibu liakirami
           Pulikiza, nikupe wangu usemi
           Menikaza, sipati kunena yomi

                
                   2
           Wangu moyo, una jambo uupete
           Wayowayo, liniveme kana Pete
           Zangu mbio, nataraji tuwe sote

                    3
           Si moyoni, jaraha kulla mahali
           Na matoni, sipati lepe silali
           Masikini, napenda kitu ki ghali

                    4
           U kizani, moyo umefitamana
           Na imani, viumbe huoneana
           Swamahani, sinifanyiye khiyana

                    5
           Hikuwaza, iwapo nala huata
           Miujiza, muda hilala huota
           Niuguza, maradhi yalonipata

                    6
           Yomi bui, mwenziyo nimedangana
           Hunijui, moyoni ninavyoona
           Sinwi shai, nisikutaje kwa jina

                   7
           Yomi toba, mwenziyo ni taabani
           Kwa mahaba, yalonivaa moyoni
           Hunikaba, wala utungu sioni.

From Malenga wa Mvita by Ahmad Nassir
UJANA
            

                    1
           Ewe ulo na busara, fikiri bibi na bwana,
           Fikiri lilo tohara, na lile lilo dhamana,
           Pia fikiri izara, wewe nayo kukutana,
           Sihadawe na ujana, na ujana una mwisho

                    2
           Ujana ni jambo bora, ameupamba Rabana, 
           Tena umetia fora, ulitendalo hufana,
           Basi usiwe mkora, akiba uweke sana,
           Sihadawe na ujana na ujana una mwisho.

                    3
           Kuweka jambo dharura, jihimu kuweka mwana,
           Siyo pato kulipura, kwa usiku na mchana,
           Ukitoweka ujura, elewa umekubana,
           Sihadawe na ujana, na ujana una mwisho.
          
                    4
           Hebu zituze fikara, ushike ninayonena, 
           Akiba kwako sitam, ukiijaza shehena,
           Na pia huwa kafara, na shida isije tena,
           Sihadawe na ujana, na ujana una mwisho.
          
                    5
           Ufanyapo biashara, ewe kijana kazana, 
           Ujihimu kila mara, na akiba kushikana,
           Uzee ukikudara, uwe umetulizana,
           Sihadawe na ujana, na ujana una mwisho.
           
                    6
           Kwa kweli Si masihara, mwanadamu hutatana,
           Kukosa kitu ni dhara, jina hutojulikana,
           Au uitwe fukara, mzee mja wa lana,
           Sihadawe na ujana, na ujana una mwisho.
           
                     7
           Ujana hukuzingira, ukangiwa na fitina,
           Ukafikwa na majira, uzee ukawa jina,
           Basi na wako ujira. wa kazi weka hazina,
           Sihadawe na ujana, na ujana una mwisho
..By Said. kizere
WAHAKA

            Rabbi Mola Mswifika,
            Muumba na kuumbuwa
            swifazo mekamilika,
            hakuna lilopunguwa 
            Rabbi nondosha wahaka
            mahaba yataniuwa,

            Ya Ilahi Mtajika
            nakuomba we Moliwa
            Wahadahu Ia shirika 
            nguvu zisomithiliwa
            Rabbi nondosha wahaka 
            mahaba yataniuwa,

            Enzi ni yako hakika
            ni yupi tena wa kuwwa?
            Bwana ulotakasika
            na usiye shabihika. 
            Rabbi nondosha wahaka 
            mahaba yataniuwa.

            Aridhi umetandika 
            mbingu na mwezi na juwa
            na nyota zilopambika 
            usiku unapokuwa.
            Rabbi nondosha wahaka
            mahaba yataniuwa

            Usiye na ushirika 
            kutaka kushauriwa
            waona usooneka 
            tangu isotanguliwa.
            Rabbi nondosha wahaka
            mahaba yataniuwa.

FIKIRI
I
                 1.
       Fikiri zako fikira, ufikiri kila tendo,
       Fikiri lilo na dhara, ufikiri na Ia pendo,
       Fikiri lilo tohara, ufikiri na uvundo,
       Fikiri fikiri tendo, Ia amani na busara.
            
                2.
       Fikiri sana dunia, ina mzuri mdundo, 
       Fikiri sana yalia, ina mzuri mshindo,
       Fikiri mwisho sikia, unapasuka msondo, 
       Fikiri fikiri tendo, Ia amani na busara.
            
                  3.
       Fikiri ndugu dahari, dunia ina mikondo, 
       Fikiri hizi habari, ni kushuka na mipando,
       Fikiri dunia pori, chaka Ia uwi na kondo,
       Fikiri fikiri tendo, la amani na busara.

                  4. 
       Fikiri dau muundi, muunda dau muundo, 
       Fikiri lende kilindi, daule likaze mwendo, 
       Fikiri dau halendi, nguvu za dau upondo,

                   5. 
       Fikiri ninakariri, usiwe mwenye mfundo,
       Fikiri tena fikiri, kila ovu liwe kando,
       Fikiri mno hatari, ukiwa na mbovu nyendo,
       Fikiri fikiri tendo, Ia amani na busara.
By Abdalla Kizere

Kiburi

                1.
       Ikiwa umeumbika, kwa uzuri ulotimu,
       Au umetajirika, pesa nyingi tasilimu,
       Kiburi ukajivika. vazi lenye uhasimu,
       Kiburi kwa mwanadamu, Si kitu chema kiburi.

                2. 
       Mola mwenye madaraka, ndiye mwenye kurehemu
       Kukupa na kukupoka, ndiyo kaziye Karimu.
       Humpa anayetaka, jamii ya wanadamu,
       Kiburi kwa mwandamu, Si kitu chema kiburi.

                 3. 
       Waringa na hekaheka, wenzio kuwashutumu,
       Kwa kuziona fanaka, Mola alokukirimu,
       Wazimu ukakushika, ukawa huna fahamu,
       Kiburi kwa mwanadamu, Si kitu chema kiburi.

                4. 
       Kwanza ziondowe taka, nduguzo kuwahasimu.
       Usiipige mipaka, wazazi kuwalaumu,
       Zinduka ndugu zinduka, wewe Sio marehemu,
       Kiburi kwa mwanadamu, Si kitu chema kiburi.

                5. 
       Kiburi ni mbaya shuka, kuivaa ni haramu.
       Yapendeza kukumbuka, msemo wenye kudumu,
       Mpanda ngazi hushuka, alacho kikawa sumu.
       Kiburi kwa mwanadamu, Si kitu chema kiburi.

                6. 
       Na mwanadamu yataka, bongo lake kuhitimu.
       Wazee walotamka, maneno yalo muhimu,
       Kulonama huinuka, laini huwa kigumu.
       Kiburi kwa mwanadamu, Si kitu chema kiburi.

                7. 
       Kituoni nimefika, nazikomesha nudhumu,
       Yatosha naloandika, kiburi ni jahanamu,
       Ashikae atashika, asoshika Si lazimu,
       Kiburi kwa mwanadamu, Si kitu chema kiburi.
By - ABDALA KIZERE

NAWAU'ZA WASWAHILI

                  1
                   
          Risala enuka hima, sikae 'kataghafali
          N'na jambo 'takutuma, ubalegheshe suali
          Nipate jawabu njema, yenye amani na kweli
          Nauliza Kiswahili, ni lugha ya watu gani?


                  2
          Lugha nyingi duniyani, zatamkwa mbalimbali
          Na zote ulimwenguni, zina wenyewe mahali
          Si Hindi Si Uzunguni, mewaumbia Jalali
          Jee hichi Kiswahili, ni lugha ya watu gani ?


                  3
          Wakamba wana kikwao, lugha yao ya asili
          Na Wazungu piya nao, wana zao mbalimbali
          Na Wameru wana yao, wengine ni Wasomali
          Jee hichi Kiswahili, ni lugha ya watu gani ?


                  4
          Wahindi wana Kihindi, kwa kabila mbalimbali
          Na Wanandi ni Kinandi, ndizo zao akuwali
          Wengine ni Wakilindi, wana yao ya asili
          Jee hichi Kiswahili, ni lugha ya watu gani?


                  5
          Kuuliza Si ujinga, musinifanye jahili
          Nautafuta niuwanga, tuzinduwane akili
          Ndipo shairi hatunga, kubaleghesha suali
          Nielezwe Kiswahili, ni lugha ya watu gani?


                  6
         Mara nyingi husikiya, kuwa hichi Kiswahili
         Hakina mtu mmoya, ambaye ni chake kweli
         Na wengine huteteya, kina wenyewe asili
         Ndipo ha'mba Kiswahili, ni lugha ya watu gani?


                  
                   7
         Masai ana kikwao, lugha ya tangu azali
         Na Mahara wana yao, wengine Mashelisheli
         Na Waluo lugha zao, Si sawa na Maragoli
         Jee hichi Kiswahili, ni lugha ya watu gani?

                  8
         Na jamii wengineo, wana lugha mbalimbali
         Na kujuwa ya wenzao, ni kujifunza ya pili
         Lakini wana na zao, lugha za tangu asili
         Jee hichi Kiswahili, ni lugha ya watu gani?

                  9
         Sasa ambalo nataka, kwa wenye kujuwa hili
         Wa Kenya na Tanganyika, na walo kulla mahali
         Nipani ilo hakika, tubalegheshe ukweli
         Nambiyani Kiswahili, ni lugha ya watu gani?

                  10
         Miye mefikiri mno, kuamuwa jambo hili
         Na huona lugha hino, lazima ina asili
         Kwa sababu kulla neno, lina mwanzo wa usuli
         Ndipo ha'mba Kiswahili, hi lugha ya watu gani?

                  11
         Na iwapo hivi sivyo, niliyyoamuwa hili
         Nionyeshani viliyyo, mubainishe ukweli
         Nijuwe ambavyo ndivyo, tutowane mushkili
         Kifunuke Kiswahili, ni lugha ya watu gani?

                  12
         Na iwapo atakuja, wa kunijibu suali
         Namuomba jambo moja, twambiyane kiakili
         Tusionyane miuja, jambo nisilo kubali
         N'anambiye Kiswahili, ni lugha ya watu gani?

                  13
         Tamati ndio akhiri, na jina langu ni hili
         Ahmadi wa Nasiri, na Bhalo ndilo Ia pili
         Mtungaji mashuhuri, mpenda penye ukweli
         Nambiyani Kiswahili, ni lugha ya watu gani?

By Ahmad Nassir from Malenga wa Mvita